Οροι Χρήσης

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.porta24.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προιόντων μέσω του διαδικτύου. Κάθε χρήστης του καταστήματος, επισκέπτης και δυνητικός πελάτης θεωρείται ότι γνωρίζει, συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, χωρίς καμία εξαίρεση, τους κατωτέρω όρους χρήσης που εδώ διατυπώνονται. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει να απόσχει από την επίσκεψη, χρήση και κάθε εμπορική συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Γενικοί Οροι Χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχείρισης του ιστότοπου  www.porta24.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί τους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης και συναλλαγών,  οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ενημερώνοντας τους επισκέπτες του , μέσω των σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προιόντα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρείας, όσο και το περιεχόμενες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να προβαίνει σε διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων εκ παραδρομής, κατά την κοινή πείρα, οποτεδήποτε αυτά υποπέσουν στην αντίληψή της.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από την μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη άμεση διαθεσιμότητα των προιόντων αλλά ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο πελάτη για τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας, και τυχόν μεταβολή αυτού του χρόνου και στη περίπτωση αυτή δεν υπέχει άλλη ευθύνη. Παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες κλπ). Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη η/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η/και προιόντων η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν η/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προιόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί  πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου και του ευρωπαικού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ηλεκτρονική αναμετάδοση, διανομή κλπ του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς προηγουμένως την ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το σύνολο του περιεχόμενου του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί  περιουσιακό στοιχείο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Σε καμία περίπτωση  δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Ευθύνη Χρήστη 

Ο επισκέπτης/χρήστης και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος συμφωνεί και αποδέχεται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και το περιεχόμενο με βάση τους κανόνες καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί το κατάστημα με σήμα www.porta24.gr για : 1) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, 2) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,3) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4)  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 5) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6) ηθελημένη ή αθέλητη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7) παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, 8) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να την επεισκεφθεί όσες φορές θέλει χωρίς να χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/πελάτη που θα είναι απαραίτητα μόνο όταν προχωρήσει στην παραγγελία του είναι: το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση αποστολής των προιόντων (αν είναι διαφορετική της κατοικίας), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του. Επίσης θα ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της παραγγελίας, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό αυτό ενώ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην τα χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό, να μην τα αποκαλύψει σε τρίτους, παρά μόνο με έγγραφη συναίνεση του χρήστη ή εφόσον αυτό απαιτηθεί από δικαστική απόφαση ή άλλη δημόσια αρχή. Με το παρόν οι χρήστες αποδέχονται και συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων τους αποκλειστικά και μόνο για την διεκπεραίωση της παραγγελίας τους.

Παραγγελία και Οριστικοποίησή της

Η παραγγελία του χρήστη μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα παραγγελίας στο site ή μέσω email. Μία παραγγελία θεωρείται οριστική με την καταβολή του τιμήματος με τους τρόπους που περιγράφονται. Με δεδομένη την φύση των προιόντων, οποιαδήποτε παραγγελία θεωρείται «μοναδική», όσον αφορά το είδος της πόρτας, τις διαστάσεις, κλπ. και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αλλαγή μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Αν υπάρχουν απορίες για την σωστή καταχώρηση μιας παραγγελίας προτείνεται και προτρέπεται στον χρήστη να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ νωρίτερα. Σε περίπτωση που μια παραγγελία κριθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ότι πρέπει να τύχει κάποιων διευκρινήσεων με τον χρήστη, προτού οριστικοποιηθεί, τότε θα επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικώς ή μέσω email σχετικά. Με την οριστικοποίηση μιας παραγγελίας, ο χρήστης έχει την δυνατότητα εντός της τρέχουσας ημέρας να προβεί σε αλλαγές. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει δεκτή, ούτε και επιστροφή χρημάτων.

Τρόπος Παραγγελίας, μεταβολές, ακυρώσεις και Πολιτική Επιστροφών

Δεδομένης της φύσεως των προιόντων, που κατασκευάζονται αποκλειστικά κατά παραγγελία (υλικό, χρώμα, διαστάσεις, διεύθυνση πόρτας κλπ) κάθε παραγγελία είναι μοναδική παραγωγή. Αφιερώνουμε προκαταρκτικά, τόσο εμείς όσο και ο αγοραστής, όσον χρόνο χρειάζεται στην σωστή διαμόρφωση μίας παραγγελίας πορτών (υλικό, διαστάσεις, χρώμα κλπ), ούτως ώστε να είμαστε βέβαιοι για την άριστη επιλογή των πορτών πριν αυτή οριστικοποιηθεί. Προς αποφυγήν λαθών, ο μοναδικός ασφαλής τρόπος παραγγελίας είναι μέσω email.

Μεταβολές ή ακυρώσεις της παραγγελίας για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να γίνουν δεκτές, μέσω mail, μόνο εντός της εργάσιμής ημέρας που δόθηκε η παραγγελία ή που έχει καταβληθεί το ποσό αγοράς. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το ποσό αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση και μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας, η παραγγελία δεν μπορεί να ακυρωθεί ή να επιστραφεί το ποσό αγοράς.

error: PORTA24